Doświadczenie bólu chronicznego – wyniki badań

Problem chronicznego bólu był jednym z zagadnień poruszanych na Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr Jennifer Kelly z Centrum Medycyny Behawioralnej w Atlancie zaprezentowała wyniki swoich prac dotyczących sposobu odczuwania bólu przez kobiety i mężczyzn. W badaniach wskazano, że kobiety częściej… Continue Reading