Ostropest plamisty

Ostropest plamisty to roślina, która chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem alkoholu i łagodzi stany zapalne na tle cukrzycowym. Jest stosowana także w leczeniu WZW typu A, B i C czy choroby alkoholowej. Mogą po nią sięgnąć także kobiety zmagające się z endometriozą i przedłużonym miesiączkowaniem.

Charakteryzuje się silnymi właściwościami odtruwającymi organizm, dzięki czemu pośrednio wpływa na prawie wszystkie funkcje ustroju. Ostropest plamisty był stosowany już w starożytności. Dotychczas na świecie przeprowadzono kilkaset badań naukowych potwierdzających skuteczność tego zioła, szczególnie w leczeniu schorzeń wątroby. Ostropest plamisty jest jednym z najlepiej przebadanych ziół stosowanych współcześnie.

ostropest plamisty

Zastosowanie:
 • łuszczyca,
 • zatrucie wątroby,
 • żółtaczka,
 • zapalenie wątroby,
 • marskość wątroby,
 • ogólnie ochrona i wzmocnienie wątroby,
 • kamienie żółciowe,
 • kac,
 • reakcja Herxheimera (skutki uboczne detoksykacji, tj. leczenia drożdżycy systemowej),
 • toksyczność estrogenowa wątroby (obserwowana w zespole napięcia przedmiesiączkowego),
 • endometrioza.

ostropest plamisty

   W Ostropeście plamistym substancje czynne to mieszanina przeciwutleniaczy – flawonolignanów. Liczne badania potwierdzają, że ten jedyny swoim rodzaju kompleks przeciwutleniaczy chroni zdrowe komórki wątroby przed zniszczeniem, jak również przyczynia się do regeneracji komórek uszkodzonych. Flawonolignany osłaniają zewnętrzne receptory komórek wątroby uniemożliwiając toksynom przenikanie przez lipidowe błony komórkowe do ich wnętrza. Neutralizuje także działanie substancji, którym udało się dostać w głąb komórek. Mają też możliwość mobilizowania innych przeciwutleniaczy w komórkach wątroby do obrony przed atakiem toksyn. Na przykład, jednym z najpotężniejszych przeciwutleniaczy występujących w organizmie i podstawową substancją odtruwającą w wątrobie jest glutation. Flawonolignany podwyższają poziom glutationu o 35 %. W komórkach uszkodzonej wątroby Ostropest plamisty zwiększa aktywność także innego silnego przeciwutleniacza – dysmutazy nadtlenkowej. Co ciekawe, właśnie ten antyoksydant wydaje się szczególnie nastawiony na wyszukiwanie szkodliwych substancji utleniających, które powstają w wątrobie pod wpływem alkoholu. Ostro­pest plamisty za­wie­ra rów­nież ole­jek ete­rycz­ny , wi­ta­mi­ny B2, D, E, sole mi­ne­ral­ne (miedź, selen i cynk) oraz zba­wien­ne dla ukła­du po­kar­mo­we­go go­ry­cze oraz hi­sta­mi­nę.

Środek przeciwzapalny

Ostropest plamisty ma działanie przeciwzapalne ze względu na inhibicję leukotrienów, wzmacnianie układów enzymów antyoksydacyjnych oraz usuwanie tych toksyn, które zapoczątkowują reakcje zapalne. 

Endometrioza

pomaga wątrobie przetwarzać estrogen – hormon, który w większych stężeniach może nasilać bóle i inne objawy tej choroby.

Odtruwanie i regeneracja wątroby

Owoce, zawierają do 2-3% sylimaryny, która jest silnym przeciwutleniaczem. Wytwarza się z nich m.in. lek Sylimarol (w postaci pastylek). Lek ten ma zastosowanie zarówno profilaktyczne (np. podaje się go ludziom pracującym w oparach substancji chemicznych i napromieniowaniu), jak i lecznicze – przy marskości wątroby, alkoholowym stłuszczeniu wątroby, niealkoholowym stłuszczeniu wątroby (ang. NAFLD), nieżytach dróg żółciowych, kamicy żółciowej, po żółtaczce, w trakcie leczenia nowotworów. Jest nieszkodliwy nawet dla kobiet ciężarnych i karmiących.

Działanie: przeciwzapalne, stymulujące regenerację i wytwarzanie nowych komórek wątroby, a przede wszystkim odtruwające. Chroni wątrobę przed licznymi truciznami, m.in. takimi, jak: alkohol, dwusiarczek węgla, pestycydy, a nawet truciznami muchomora sromotnikowego.Ro­śli­nę sto­su­je się rów­nież pro­fi­lak­tycz­nie, w celu ochro­ny wą­tro­by przed stłusz­cze­niem i dzia­ła­niem tok­syn.

Zaburzenia trawienia

Ostro­pest plamisty po­ma­ga m.​in. w przy­pad­ku wzdęć, od­bi­ja­nia, braku ape­ty­tu, ze­spo­le je­li­ta draż­li­we­go i nie­do­kwa­so­cie (zbyt malej ilo­ści soku żo­łąd­ko­we­go). W celu zła­go­dze­nia ob­ja­wów, za­le­ca się picie na­pa­ru z ostro­pe­stu trzy razy dzien­nie przed po­sił­ka­mi.

Kamica żółciowa

Sylimaryna dzięki swej zdolności zwiększania rozpuszczalności żółci może być również stosowana w zapobieganiu i leczeniu kamieni żółciowych.

Wirusowe zapalenie wątroby

Sylimaryna jest również pożyteczna w leczeniu uszkodzeń wątroby przez wirusy. Jest skuteczna zarówno w ostrym jak i przewlekłym zapaleniu wirusowym wątroby.

Działanie przeciwnowotworowe

Sylimaryna wykazuje silne właściwości antynowotworowe. Pomaga zachować równowagę pomiędzy wytwarzaniem nowych, a obumieraniem starych komórek.  Coraz częściej uważa się, że nie tylko zabezpiecza tkanki przed nowotworem, ale również spowalnia, a nawet hamuje wzrost guzów.

Łuszczyca

Dzię­ki wła­ści­wo­ściom od­tru­wa­ją­cym sy­li­ma­ry­na po­ma­ga zmniej­szyć ist­nie­ją­ce stany za­pal­ne i za­ha­mo­wać po­wsta­wa­nie no­wych zmian na tle łusz­czy­co­wym.

Miażdżyca
Ostro­pest pla­mi­sty ob­ni­ża po­ziom szko­dli­we­go cho­le­ste­ro­lu LDL, chro­niąc jed­no­cze­nie przed miaż­dży­cą i co za tym idzie uda­ra­mi i cho­ro­bą wień­co­wą.
Cukrzyca

Sylimaryna obecna w ostropeście plamistym może być pomocna przy leczeniu cukrzycy typu II.

Choroba alkoholowa i leczenie odwykowe

Ostropest plamisty jest dość skuteczny w leczeniu chorób wątroby spowodowanych przez alkohol. Choroby te mogą mieć bardzo zróżnicowany przebieg; od stanu względnie łagodnego po bardzo poważne uszkodzenia wątroby. Poważne uszkodzenia powodują marskość wątroby (zbliznowacenie lub zwłóknienie tkanki wątrobowej), ale nawet wówczas sylimaryna daje korzyści pacjentom.Sylimaryna u pacjentów z marskością wątroby może również poprawiać funkcje immunologiczne. Nie ustalono jednak, czy efekt ten wynika z jej wpływu ochronnego na wątrobę czy też lepszego funkcjonowania wątroby.

Uroda

Olej z ostropestu plamistego , ze względu na dużą zawartość witaminy E (silne działanie przeciwutleniające)  może okazać się świetnym sposobem na zachowanie młodości. Sylimaryna ma również zastosowanie w dermatologii i ochronie skóry. W kosmetologii do produkcji kremów stosowany jest olej z ostropestu plamistego , który chroni skórę przed działaniem wolnych rodników (odpowiedzialnych z starzenie skóry). Zmniejsza też zaczerwienienia skóry, rozjaśnia ją oraz wzmacnia jej zdolności regeneracyjne. Białko owoców ostropestu plamistego  działa antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie.

Endoadmin

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge